Sdrevanos

Προληπτική Καρδιολογιά

Home
  ›  
Προληπτική Καρδιολογιά
You are here:
Το 80% των καρδιαγγειακών παθήσεων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αυτό είναι το κοινό συμπέρασμα όλων των καρδιολόγων ανά την υφήλιο, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι καθώς διαπιστώνουν πως η καρδιά προδίδει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους ακόμη και νεαρής ηλικίας. Η πρόληψη για μία ακόμη φορά είναι το σημείο στο οποίο επιμένουν οι ειδικοί, αφού οι μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές που συνθέτουν το παζλ μιας υγιεινότερης στάσης ζωής χαρίζουν χρόνια.

Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει ολοένα και περισσότερο την μείζωνα σημασία της Προληπτικής Καρδιολογίας, η οποία έχει σαν κύριο στόχο την πρόληψη της αθηρωμάτωσης των αγγείων.

Ο ιατρικός όρος αθηρωμάτωση ή αθηροσκλήρυνση αφορά ειδικού τύπου βλάβες του τοιχώματος των αρτηριών, που μπορούν να προκαλέσουν στένωση ή αιφνίδια απόφραξη του αυλού τους. Αποτέλεσμα αυτής της παθολογικής διεργασίας αποτελούν αρκετές, γνωστές στο ευρύ κοινό, οδυνηρές καταστάσεις, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η στηθάγχη, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η καρδιακή ανεπάρκεια, η νεφρική ανεπάρκεια, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.
Η αθηροσκλήρυνση είναι η συχνότερη αιτία θανάτου σε άνδρες ηλικίας άνω των 45 ετών και γυναίκες άνω των 65 ετών στο Δυτικό κόσμο. Ως εκ τούτου η ελάττωση της εμφάνισής της στο γενικό πληθυσμό αποτελεί τον κύριο στόχο της προληπτικής καρδιολογίας. Σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν επισημανθεί καταστάσεις, ονομαζόμενες παράγοντες κινδύνου, οι οποίες σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της αθηροσκλήρυνσης και των επιπλοκών της.
Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε μείζονες και ελάσσονες, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη βαρύτητά τους. Μείζονες παράγοντες κινδύνου αποτελούν το κάπνισμα, η υπερχοληστερολαιμία, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άρρεν φύλλο, η προχωρημένη ηλικία και η παχυσαρκία. Ελάσσονες παράγοντες κινδύνου αποτελούν η καθιστική ζωή, το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης αθηρωμάτωσης, τα εθνολογικά χαρακτηριστικά και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες.
Η πρωτογενής πρόληψη λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία και τη μακροζωία. Η απόφαση να επισκεφθείτε τον καρδιολόγο ως προληπτικό μέτρο είναι υψίστης σημασίας, διότι η πρώιμη διάγνωση της νόσου ή η έγκαιρη ανίχνευση παραγόντων κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση κινδύνων ή προβλημάτων αργότερα στη ζωή.

Στο ιατρείο μας διενεργούμε:

  • Υπολογισμό Δείκτη Μαζας Σώματος (Βody Μass Ιndex), Μέτρηση Περιμέτρου Μέσης, Εντόπιση των παραγόντων κινδύνου και Προδιορισμό του συνολικού Καρδιαγγειακού Κινδύνου για κάθε εξεταζόμενο.
  • Aντιμετώπιση του συνολικού Καρδιαγγειακού Κινδύνου: σας παρέχουμε συμβουλές και την απαραίτητη κατεύθυνση για την εφαρμογή ενός τρόπου ζωής κατάλληλου για την διατήρηση χαμηλού καρδιαγγεικού κινδύνου (οδηγίες για δίαιτα-απώλεια σωματικού βάρους και ασφαλή σωματική άσκηση) και προχωρούμε σε έλεγχο όλων των παραγόντων κινδύνου (υπερλιπιδαιμία,αρτηριακή υπέρταση,σακχαρώδη διαβήτη,κάπνισμα).Σε περιπτώσεις υψηλου καρδιαγγειακου κινδύνου συστήνουμε την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.
  • Προληπτικό Έλεγχο των στενών συγγενών των ασθενών με καρδιαγγειακό νόσημα σε πρώιμη ηλικία, καθώς επίσης και ατόμων που ανήκουν σε οικογένειες με κληρονομικές υπερλιπιδαιμίες με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των ασθενών αυτών και την έναρξη ή βελτιστοποίηση της θεραπείας, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβίωσης.
  • Τακτική παρακολούθηση και τακτικούς επανελέγχους όλων των ασθενών μας.
“Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν”
Ιπποκράτης 460 – 377 π.Χ
Copyright 2014 Sdrevanos Powered by OpenIt